DESI-PAK® – vysúšadlá
Vysúšadlá DESI-PAK® sú veľmi účinný, spoľahlivý a univerzálny prostriedok ochrany výrobkov citlivých na účinky poveternostných podmienok. Vysúšadlo udržiava vnútri obalu vlhkosť pod kritickou hranicou, takže nemôže dochádzať ku korózii, navlhnutiu, plesniveniu a pod.
Správne použité vysúšadlá DESI-PAK® majú takmer dvojnásobnú účinnosť v porovnaní s bežnými vysúšadlami. Vysúšadlá DESI-PAK® majú platné certifikáty MIL a DIN.

Najlepšiu účinnosť dosahujú vysúšadlá v použití s bariérovou hliníkovou fóliou ALFOPAC.


 
typ hmotnosť (1 ks) rozmery
[mm]
počet
v balení
32 DIN 1.080 g 280x160x45 mm 18 ks
16 DIN 590 g 190x160x28 mm 45 ks
8 DIN 280 g 175x110x23 mm 60 ks
4 DIN 150 g 140x95x15 mm 105 ks
2 DIN 75 g 120x85x13 mm 210 ks
1 DIN 36 g 100x86x10 mm 350 ks
1/2 DIN 18 g 95x88x5 mm 600 ks
1/3 DIN 12 g 90x88x4 mm 800 ks
1/6 DIN 6 g 100x40x4 mm 1.500 ks
Minibag 1g 1,0 g 45x25x4 mm 8.000 ks


© ru-kru