FLO-PAK - fixačné telieska
FLO-PAK sú výplňové telieska, ktoré sa používajú na vyplnenie voľného priestoru v prepravných obaloch.
 • je čistý a nevydává žiadný zápach, čo zlepšuje celkové pracovné podmienky
 • je veľmi ľahký (obsahuje 99,6 % vzduchu), čím šetrí náklady na dopravu a poštovné
 • je bezprašný a suchý, nie je potrebná špeciálna ochrana tovaru ďalším obalom
 • je antistatický
 • je opakovane použiteľný
 • je vyrobený z recyklovaného materiálu
 • je vyrobený bez použitia freónov
 • je chemicky neaktívny, pre potraviny nezávadný a odolný voči zápachu
 • je recyklovateľný, pri spaľovaní netoxický a nezávadný pre spodné vody
 • po skončení svojej použiteľnosti sa môže využiť ako palivo v teplárňach alebo v elektrárňach
 • skla a keramiky
 • poštových zásielok
 • náradia a nástrojov
 • spotrebnej elektroniky
 • a mnohých ďalších
 • Dodávajú sa vo vreciach po 0,5m3. Pre jednoduchšiu obsluhu sa dodáva závesný dávkovač teliesok FLO-PAK.