Všeobecné dodacie podmienkyObjednávkyObjednávku Vám vždy potvrdíme a to buď písomne, faxom alebo telefonicky (podľa dohody). Potvrdením objednávky považujeme kontrakt za platný.

Ceny tovarov a služiebSpôsob platby

Spôsob platby je stanovený vzájomnou dohodou.

Spôsoby dodania

Našim cieľom je, aby ste objednaný tovar dostali do 48 hodín od objednávky. Ak nie je tovar skladom, dodáme Vám ho najneskôr do 14 dní.


Záruka kvality

Kvalita a záruka za jej udržanie je samozrejmou podmienkou našich dodávok.
Od roku 2004 máme v spoločnosti zavedený systém riadenia kvality, certifikovaný podľa normy ISO 9001:2008.
V rokoch 2009, 2013 a 2016 sme úspešne absolvovali opakovaný certifikačný audit, ktorý platnosť certifikátu potvrdil.

Na dodaný tovar poskytujeme všeobecnú záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

Servis

Na všetky nami dodávané stroje a zariadenia poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis. Po dohode Vám môžeme poskytnúť počas opravy náhradné zariadenie.

© ru-kru